Elementor #2039

 

วันที่31/01/61
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่6 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมทำพิธีไหว้พระพรหมเจ้าที่,ศาลตายาย,และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโครงการก่อสร้างนับถือ พร้อมทั้งไหว้เจ้าที่บ้านพักผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตลอดจนความร่มเย็นเป็นสุขของเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างทุกๆคน