พิธีย้ายเคลื่อนองค์พระพุทธชินราชขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาที่สร้างใหม่เพื่อสักการบูชา จึงขออนุญาตเรียนเชิญ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ โครงการก่อสร้าง สชป.6 อัญเชิญพระพุทธชินราช