ประชุมประจำเดือน 16 พ.ค 61

16/05/61

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง เบิกจ่าย งบประมาณ งบเพิ่มเติม ประจำปี2561 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง เพื่อการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามนโยบาย กรมชลประทาน