โครงการแก้มลิงกุดพิเวียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 นายกิติพงษ์ นิจจอหอ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ออกตรวจความเรียบร้อยก่อนการถ่ายโอนงานโครงการแก้มลิงกุดพิเวียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมการถ่ายโอนให้ชลประทานร้อยเอ็ดไปดำเนินการบริหารจัดการต่อไป