ออกติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการแก้มลิงกุดพิเวียง

13/05/61

วัน อาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 นายจักรินทร์ ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ ก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิงกุดพิเวียงระยะที่1,2 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ควบคุมงาน หาแนวทางการแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานในสนาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>facebook