ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง “ฝายโนนลาน” ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

18/04/61
วันที่ 18 เมษายน 2561 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ “ฝายโนนลาน” ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/projectrid6/posts/230343567522263