ประชุมสรุปผลการดำเนินการปิดพนังกั้นน้ำขาด

วันที่23 กรกฎาคม 2561
นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6 ประชุมสรุปผลการดำเนินการปิดพนังกั้นน้ำขาด บ.ท่าเยี่ยม ต.นาแซง อ.เสรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายและวิธีการดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติการในงานครั้งต่อไป