ประชุมประจำเดือนมีนาคม โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6

14/03/61
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6 ประชุมประจำเดือน ก่อนการประชุม นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6 เข้าที่ประชุมพร้อมให้โอวาท,นโยบาย,ข้อเสนอแนะกับคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ
หลังจากนั้น นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6 ได้ประชุมกับคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับแผนงานและเร่งรัดการทำงานทุกๆด้าน ให้เป็นไปตามนโยบานของกรมชลประทาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/projectrid6/posts/219635118593108