ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัดโครงการก่อสร้าง

“โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัดโครงการก่อสร้างเพื่อติดตามงานในสังกัดโครงการก่อสร้าง”

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ติดตามงานตามแผนงานงบประมาณ ขอให้ทุกฝ่าย บุคลากรทุกท่านเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ตามกำหนด งานที่จะต้องเตรียมงานล่วงหน้าและขอให้มีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรชั้นนำ และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเทกำลังกายช่วยเหลืองานของสำนักฯในวิกฤติผนังกั้นน้ำลำยังที่บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี