ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังฝาปิด ตำบลซับสีทอง

“สำนักงานชลประทานที่ 6 ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังฝาปิด ตำบลซับสีทอง”

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายมงคล ทองจะโป๊ะ ผวศ.ชป.6 มอบหมายให้นายณิศรากร บำรุงเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจธรณี และนายโกมินทร์ คำหนูไท นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าตรวจสอบพื้นที่ อ่างเก็บน้ำวังฝาปิด ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบโดยอ่างฯวังฝาปิด เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอยู่ในขั้นตอนการถวายฎีกาเพื่อรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่า จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 400 ไร่ และสามารถเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป