ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการฝายห้วยสังกะ

15/02/61
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการฝายห้วยสังกะ ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์