ร่วมไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิประจำโครงการเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
นายจักริน แระเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานโครงการก่อสร้าง ร่วมไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิประจำโครงการ เพื่อขอพรและความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา