สำนักงานชลประทานที่ 6 Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ

สำนักงานชลประทานที่ 6 Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงานชลประทานที่ 6 ณ ประตูระบายน้ำ D8 ห้วยพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานความมั่นคง ประชาชน และมีผู้แทนของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด มาร่วมในงานวันนี้มากกว่า 250 คน และในวันนี้สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมถึงได้เปิดรับสมัครแรงงาน เพื่อจ้างทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาจ้างแรงงานตามหลักเกณฑ์ เน้นการจ้างแรงงานจริง ทำงานจริง และจ่ายจริง ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน