พิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ ที่ 5 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5) เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.

วันที่5/03/62
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่6

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วย ผคส.6 จะจัดสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้สักการะบูชา บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้าง สชป.6 (บริเวณด้านหน้าเสาธงเดิม)