พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โครงการก่อสร้าง จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ณ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6