ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมพิธีสรงน้ำพระ / รดน้ำผู้อาวุโส / รวมสนุกสนานรื่นเริงวันสงกรานต์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมพิธีสรงน้ำพระ / รดน้ำผู้อาวุโส / รวมสนุกสนานรื่นเริงวันสงกรานต์