นิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “นวัตกรรมการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ”
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการก่อสร้าง ประจำบูธนิทรรศการ