ครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“สำนักงานชลประทานที่ 6 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนกรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116”

               นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณเรือนประทับแรม และรอบบริเวณโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6