Category Archives: รอบรั้วก่อสร้าง 6

พิธีย้ายเคลื่อนองค์พระพุทธชินราชขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาที่สร้างใหม่เพื่อสักการบูชา จึงขออนุญาตเรียนเชิญ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ โครงการก่อสร้าง สชป.6 อัญเชิญพระพุทธชินราช

กิจกรรม Big Cleaning Day

*กิจกรรม Big Cleaning Day
*ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณด้านอาคารที่ทำการ สชป.๖
*กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณเรือนประทับแรม
*กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในบริเวณพื้นที่เขตความรับผิดชอบที่กำหนด (แนบท้าย)
*กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในบริเวณห้องทำงานของแต่ละหน่วยงาย

ขอเชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เรียน  ผอ.ส่วนโครงการ  ผสก.๖  ผคบ.๓ คก.  ฝบท.ชป.๖  และหัวหน้าหน่วยงานฝากเบิก
สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอเชฺิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี ดี ด้วยหัวใจ โดยขอให้ไปสมัครที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาของแต่ละจังหวัด ในวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำหรับจังหวัดขอนแก่นให้สมัครที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ชั้น ๑ หากทำการสมัครแล้วโปรดแจ้งให้สำนักงานชลประทานที่ ๖ ทราบภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมรายงานกรมชลประทานทราบต่อไป

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมพิธีสรงน้ำพระ / รดน้ำผู้อาวุโส / รวมสนุกสนานรื่นเริงวันสงกรานต์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมพิธีสรงน้ำพระ / รดน้ำผู้อาวุโส / รวมสนุกสนานรื่นเริงวันสงกรานต์พิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ ที่ 5 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5) เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.

วันที่5/03/62
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่6

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วย ผคส.6 จะจัดสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้สักการะบูชา บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้าง สชป.6 (บริเวณด้านหน้าเสาธงเดิม)

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โครงการก่อสร้าง จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ณ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6

กิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ “Big Cleaning day”

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ “Big Cleaning day” ทำความสะอาดบริเวณโครงการก่อสร้างการสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

นิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “นวัตกรรมการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ”
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการก่อสร้าง ประจำบูธนิทรรศการ


 

ครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“สำนักงานชลประทานที่ 6 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนกรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116”

               นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณเรือนประทับแรม และรอบบริเวณโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 

ร่วมไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิประจำโครงการเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
นายจักริน แระเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานโครงการก่อสร้าง ร่วมไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิประจำโครงการ เพื่อขอพรและความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา