กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่6  ได้จัดงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในหน่วยงาน และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560